Könyvtárhasználati szabályzat

A városi könyvtár nyilvános könyvtár. A dokumentumok védelme, illetve a könyvtárhasználók jogainak érvényesítése érdekében a használat feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza:

 •  A könyvtári tagság ingyenes és a beiratkozás napjától számítva egy évre szól.
 •  Beiratkozáskor a következő adatokat kérjük: neve, lakcíme, születési helye és ideje, személyi igazolványának száma. Az adatokban bekövetkezett változást az olvasó köteles bejelenteni.
 •  Ingyenes a könyvek kölcsönzése, a könyvtár látogatása, a katalógusok használata, a könyvtári tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele, a kézikönyvek használata és a hírlapolvasás, részvétel a könyvtári rendezvényeken és foglalkozásokon.

Általános kölcsönzési szabályok

 

 •  A dokumentumainkat egy hónapra kölcsönözzük. A kölcsönzést külön kérésre – akár telefonon, vagy internetes honlapunkon keresztül is – egy alkalommal további egy hónapra meghosszabbítjuk.
 •  Egyszerre összesen 10 db dokumentumot kölcsönözhetnek ki olvasóink.
 •  Az éppen kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzést veszünk fel.
 •  A kölcsönzési idő lejárta után késedelmi díjat számítunk fel (1 hónap türelmi idő után).

 

Késedelmi díj: könyvenként és naponként 5.-Ft/db

 

 •   dokumentumok elvesztése esetén térítési díjat kérünk!

              2 évnél nem régebbi dokumentumoknál annak tényleges árát,

     2 évnél régebbi kiadásoknál a mindenkori, az adott dokumen-

     tum eszmei-gyűjteményi értéke a mérvadó.

A könyvtárhasználati előírásokat megszegő, viselkedésével az olvasóközönséget zavaró látogatókat az intézvényvezető eltilthatja a könyvtár látogatásától. 

Térítésért végzett szolgáltatások


 •  A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján igyekszünk olvasóink rendelkezésére bocsátani.

 

Ennek térítési díja: a visszaküldés ajánlott feladási postaköltsége.

 

 

 •  Fénymásolás:

                     A/4-es méret ( egyoldalas )                15 Ft

                     A/4-es méret ( kétoldalas )                25 Ft

                     A/3-as méret ( egyoldalas )               25 Ft

                     A/3-as méret ( kétoldalas )                40 Ft

 •  Nyomtatás:

                Fekete-fehér nyomtatás                   30 Ft/oldal

                Színes nyomtatás:                            100 Ft/ oldal

                       

 

 

 •  Számítógép használata:                                    

                  szövegszerkesztés, játék                       120 Ft/ óra

                        Internethasználat                                      240Ft/ óra